pedagog specjalny, arteterapeuta

 

WYKSZTAŁCENIE:

studia magisterskie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie – Oligofrenopedagogika.

studia podyplomowe:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej.

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE:

 • z zakresu pracy z rodziną: dwuletni cykl warsztatów Rodzice i Ja profesjonalista prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,

 • z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC):

- kurs Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się (AAC) - poziom podstawowy i zaawansowany;
- podstawowy kurs z zakresu wprowadzania Piktogramów.
 
 • z zakresu pracy z trudnymi zachowaniami, uczenia nowych umiejętności: kurs Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – uczenie nowych umiejętności i praca nad zachowaniami trudnymi,
 • z zakresu plastyki i twórczości: warsztaty metodyczne dotyczące treningu twórczości, a także różnych technik plastycznych oraz arteterapeutycznych,
 • z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami:
- warsztaty dotyczące metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną,
- kurs integracji odruchów i pracy z ciałem,
- podstawowy kurs z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 
 • z zakresu innowacji pedagogicznych: roczny kurs pedagogiki Montessori.

 

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA:

 • stopień zawodowy nauczyciela mianowanego,

 • rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego (od 1 września 2015r.).

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • wspieranie dzieci z Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością intelektualną jako terapeuta-cień i nauczyciel wspomagający w publicznej i montessoriańskiej szkole podstawowej,

 • wychowawstwo w klasie IV szkoły podstawowej,

 • prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,  

 • prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z dziećmi z Zespołem Aspergera,

 • współprowadzenie grupy terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi w niepublicznym przedszkolu integracyjnym,  

 • prowadzenie arteterapeutycznych zajęć grupowych, indywidualnych oraz w diadach w przedszkolu integracyjnym z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się oraz z zaburzeniami rozwoju (wszystkie grupy wiekowe),

 • współtworzenie oraz współprowadzenie Warsztatów Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.