pedagog, psycholog, terapeuta behawioralny

 

WYKSZTAŁCENIE:

studia doktoranckie:

 • Uniwersytet SWPS w Warszawie, kierunek: Psychologia (w trakcie).

studia magisterskie:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: Psychologia.

studia licencjackie:

 • Uniwersytet Middlesex w Londynie, kierunek: Psychologia, tytuł: BSc Hons Psychology.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, kierunek: Pedagogika społeczna, specjalizacja: Poradnictwo.

studia podyplomowe:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: Stosowana Analiza Zachowania – przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.

 


DOSKONALENIE ZAWODOWE:

 • uzyskanie tytułu terapeuty behawioralnego (Nr 134/T/2015) Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej i Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej,

 • w zakresie stosowanej analizy zachowania: regularny udział w Międzynarodowych Sympozjach Naukowych Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej,

 • w zakresie ACT (terapii akceptacji i zaangażowania): udział w warsztacie Wprowadzenie do terapii akceptacji i zaangażowania: podstawy metody Matrix organizowanym przez Katedrę Analizy Zachowania SWPS w Warszawie,

 • w zakresie badań naukowych: asystent badawczy w projekcie zgłębiającym umiejętność dzieci w zakresie rozpoznawania emocji z informacji zawartych w rejonie oczu, pod kierunkiem Dr Fabii Franco, Uniwersytet Middlesex w Londynie,

 • w zakresie analizy danych w obszarze edukacji: ukończenie cyklu warsztatów (240 godzin) Zaawansowana analiza danych zastanych w obszarze edukacji organizowanych przez International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).  

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Doświadczenie edukacyjno-terapeutyczne:

 • usługi edukacyjno-terapeutyczne, interwencje i konsultacje oparte o metodologię stosowanej analizy zachowania: praca z dziećmi i ich rodzinami, współpraca z placówkami edukacyjnymi i terapeutycznymi – własna działalność,

 • wspieranie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako terapeuta-cień w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach w Londynie (praca pod superwizją certyfikowanego analityka zachowania BCaBA),

 • prowadzenie indywidualnych, domowych zajęć terapeutycznych z dziećmi z zaburzeniami rozwoju w tym ze spektrum autyzmu (praca pod superwizją certyfikowanego analityka zachowania BCaBA oraz BCBA),

 • nauczyciel-wychowawca w niepublicznym przedszkolu anglojęzycznym: prowadzenie grupy 4/5- i 5/6-latków (zajęcia prowadzone w języku angielskim).

 

Doświadczenie dydaktyczne:

 • prowadzenie szkoleń licencyjnych dotyczących konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych i dokumentacji w SAZ dla Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej w Krakowie,

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ramach studiów podyplomowych Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania,

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim z zakresu stosowanej analizy zachowania na kierunku Psychologia po angielsku na Uniwersytecie SWPS w Warszawie,

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu zastosowania metod SAZ w pracy z dziećmi z autyzmem w ramach studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie,

 • współprowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ramach studiów podyplomowych Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PUBLIKACJI:

 • Franco, F., Itakura, S., Pomorska, K., Abramowski, A., Nikaido, K. i Dimitriou, D. (2014). Can children with Autism read emotions from the eyes? The Eye-Test revisited. Research in Developmental Disabilities 35(5). doi: 10.1016/j.ridd.2014.01.037