pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji

WYKSZTAŁCENIE:

studia magisterskie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Specjalna.

studia podyplomowe:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Wczesna Interwencja – pomoc dziecku i rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej, kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

STAŻE:

 • Fundacja SYNAPSIS, dwuletni staż terapeutyczny,

 • praktyki w dziecięcych oddziałach szpitalnych – terapia zajęciowa.

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE:

 • z zakresu wspierania rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: udział w szkoleniach i konferencjach Fundacji SYNAPSIS oraz szkoleniach  z zakresu metod pracy z osobami z autyzmem,
 • z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC):
- kurs I stopnia z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się  (AAC),
- system PECS (szkolenie podstawowe),
- szkolenie z narzędzia VB-MAPP,
- udział w szkoleniach i konferencjach Stowarzyszenia Mówić bez Słów.
 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • prowadzenie indywidualnych, domowych zajęć terapeutycznych w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych oraz prywatnej praktyki – z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną,

 • współprowadzenie grupy dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w niepublicznym przedszkolu terapeutycznym,

 • prowadzenie grupowych warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną,

 • wspieranie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako terapeuta-cień w przedszkolu integracyjnym,

 • opieka nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na turnusach rehabilitacyjnych oraz wyjazdach wypoczynkowych.