WSPARCIE DLA PLACÓWEK

Współpracujemy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami, klubami dziecięcymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami terapeutycznymi, domami dziecka oraz innymi placówkami opiekującymi się małym dzieckiem i jego rodziną.

Specjalizujemy się we wczesnej interwencji terapeutycznej, wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz profilaktyce zaburzeń rozwojowych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:

 • pomożemy w przygotowaniu placówki i zespołu na przyjęcie dziecka z trudnościami rozwojowymi / niepełnosprawnością,
 • pokażemy jak profesjonalnie wspomagać dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zaburzonym rozwoju bądź zagrożone zaburzeniami rozwojowymi,
 • pomożemy przeorganizować funkcjonowanie placówki tak, aby uwzględnić specyficzne potrzeby dzieci i zwiększyć ich motywację do współpracy,
 • udzielimy wsparcia konsultacyjnego w przypadku dzieci  prezentujących trudne zachowania bądź symptomy zaburzeń rozwojowych.

W CZYM JESZCZE MOŻEMY POMÓC?

 • przeprowadzimy szkolenia / warsztaty w zakresie wczesnego wspierania rozwoju dzieci – formę i treść dostosowując elastycznie do potrzeb konkretnego zespołu / placówki,
 • zaproponujemy jak prowadzić zajęcia, tworzyć pomoce, organizować zabawy, aby aktywizować dzieci i sprzyjać włączaniu ich w grupę,
 • pomożemy w stworzeniu systemu współpracy z rodzicami – tak, by zadbać o spójność i efektywność działań terapeutycznych / wychowawczych,
 • otoczymy placówkę opieką merytoryczną / superwizyjną – wspierając kompleksowo dzieci, rodziców oraz kadrę (zakres oraz częstotliwość działań dopasowując indywidualnie do potrzeb i możliwości placówki).

WAŻNE INFORMACJE

 1. Koszty pakietów konsultacyjnych są szacowane indywidualnie, w zależności od ilości oraz czasu trwania spotkań, a także możliwości finansowych danej placówki. Koszt pojedynczej konsultacji to 120 zł / 60 min; 160 zł / 90 min; 215 zł / 120 min; 270 zł / 150 min; 325 zł / 180 min.

 2. W cenę każdej konsultacji wliczony jest dojazd w granicach Warszawy oraz pisemne zalecenia przesyłane przez specjalistę po spotkaniu.

 3. Prowadzimy także konsultacje poza Warszawą. Prosimy o indywidualny kontakt w celu uzgodnienia warunków konsultacji.

 4. Elastycznie dostosowujemy nasz czas pracy do potrzeb placówki – po indywidualnych uzgodnieniach możliwe jest skorzystanie z konsultacji w godzinach porannych, wieczornych, a także w weekendy.

 5. Pomiędzy spotkaniami, w razie potrzeby, macie Państwo możliwość kontaktu mailowego / telefonicznego ze specjalistami współpracującymi z Waszą placówką.

 6. Ze względu na profil działalności pierwszeństwo przyjęcia mają placówki opiekujące się dziećmi do 6 roku życia. Dzieci starsze konsultujemy w miarę możliwości – prosimy o kontakt.

 7. Płatności za konsultacje dokonujecie Państwo na konto bankowe Fundacji do 7 dni po spotkaniu. Wystawiamy faktury.