psycholog, terapeuta wczesnej interwencji

 

WYKSZTAŁCENIE:

studia magisterskie:

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, kierunek: Psychologia, specjalizacja: Psychologia zdrowia i psychoterapia.

 studia podyplomowe:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej, kierunek: Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem.

 

 

STAŻE:

 • Staż w Punkcie Przedszkolnym „Klubik integracyjny” Stowarzyszenia terapeutów, roczny,

 • Fundacja SYNAPSIS, dwuletni staż terapeutyczny.

 

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE:

 •  z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC):
- PECS (szkolenie podstawowe; rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych),
- Makaton (I i II stopień; szkolenia dodatkowe: metodyka i zabawy),
- podejście Verbal Behavior,
- seminaria naukowe (dotyczące PECS, VB-MAPP i AAC).
 
 • z zakresu wspierania rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:
- regularny udział w konferencjach Fundacji SYNAPSIS,
- szkolenie podstawowe Zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I i II,
- szkolenia dotyczące zabawy dziecka z autyzmem oraz strukturalizacji,
- szkolenie z zakresu terapii i diagnozy zespołu Aspergera,
- kurs Terapia ręki,
- szkolenie dotyczące rozwoju umiejętności grafomotorycznych w oparciu o PTR.
 
 • z zakresu stosowanej analizy zachowania (ABA): szkolenie z zakresu wykorzystania zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – uczenie nowych umiejętności i praca nad zachowaniami trudnymi,
 •  z zakresu pracy z rodziną: szkolenie Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci - metoda Carole Sutton.

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • prowadzenie indywidualnych, domowych zajęć terapeutycznych w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych – z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

 • współprowadzenie grupy terapeutycznej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w niepublicznym przedszkolu terapeutycznym,

 • prowadzenie treningu umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

 • wspieranie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako terapeuta-cień w przedszkolu integracyjnym,

 • prowadzenie szkoleń dotyczących wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ramach współprowadzenia stażu terapeutycznego, 

 • prowadzenie szkoleń dotyczących wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu kierowanych do rodziców i specjalistów.